ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Редколегія

Прізвище, ім’я, по батькові

Обов’язки як члена редколегії

Місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

ПРИСТАЙКО Тамара Степанівна

відповідальний редактор

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

завідувач кафедри загального та російського мовознавства

доктор філол. наук

професор

ПАНЧЕНКО Олена Іванівна

заступник відповідального редактора

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

завідувач кафедри англійської філології

доктор філол. наук

професор

ГОЛОВАНОВ АОлена Йосипівна

член редколегії

Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої професійної освіти «Челябінський державний університет» (РФ)

професор кафедри теорії мови

доктор філол. наук

професор

МЕНЬШИКОВ Ігор Іванович

член редколегії

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

професор кафедри загального та російського мовознавства

доктор філол. наук

професор

ПІДМОГИЛЬНА Наталія Василівна

член редколегії

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

завідувач кафедри філологічної та культурологічної підготовки журналістів

доктор філологічних наук

професор

ПОПОВА Ірина Степанівна

член редколегії

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

професор кафедри української мови

доктор філол. наук

доцент

ПОПОВСЬКИЙ Анатолій Михайлович

член редколегії

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

професор кафедри української мови

доктор філол. наук

професор

СІМАШКО Тетяна Василівна

член редколегії

Гуманітарний інститут філіалу федерального державного автономного освітнього закладу вищої професійної освіти «Північний (Арктичний) федеральний університет імені М. В. Ломоносова» у м. Северодвинськ Архангельської обл. (РФ)

завідувач кафедри мовознавства

доктор філол. наук

професор

ТУРУТА Ірина Іванівна

відповідальний за випуск

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

доцент кафедри загального та російського мовознавства

кандидат філол. наук

доцент

ШЕПЕЛЬ Юрій Олександрович

член редколегії

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

доктор філол. наук, академік АН ВО України

професор

ШИПЕЛЕВИЧ Людмила

член редколегії

Варшавський університет, факультет прикладної лінгвістики, Інститут русистики (Польща)

завідувач кафедри мовної комунікації

доктор гуманітарних наук

професор