ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Контакти

Адреса редколегії: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, факультет української й іноземної філології, кафедра загального та російського мовознавства, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010.

 

З питань публікації статей у часописі «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство» звертатися до відповідального редактора серії Пристайко Тамари Степанівни:

пр. Героїв, 48, кв. 36, м. Дніпропетровськ, Україна, 49049.

Тел.: дом.: +38 (056) 753-32-71; моб.: 097-299-19-46.

e-mail: neo;   .