ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

У часописі «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство» (далі «Вісник») друкуються статті з загального мовознавства, теорії мови, слов’янських, германських та романських мов, перекладознавства, когнітивної лінгвістики й міжкультурної комунікації, які написані однією зі слов’янських чи західноєвропейських мов.

«Вісник» адресовано науковим співробітникам, спеціалістам-філологам, аспірантам та студентам філологічних факультетів, в також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами сучасного мовознавства.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронні версії наукового видання «Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство» за 2008–2014 рр., які розміщено на порталі наукової періодики України за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/portal/

НОВИНИ

Випуск часопису 2015 08.09.2014

Статті до випуску часопису 2015 р. приймаються до 1 березня 2015 р. Статті, подані пізніше, надходять до випуску 2016 р.