ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

У часописі «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство» (далі «Вісник») друкуються статті з загального мовознавства, теорії мови, слов’янських, германських та романських мов, перекладознавства, когнітивної лінгвістики й міжкультурної комунікації, які написані однією зі слов’янських чи західноєвропейських мов.

«Вісник» адресовано науковим співробітникам, спеціалістам-філологам, аспірантам та студентам філологічних факультетів, в також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами сучасного мовознавства.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронні версії наукового видання «Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство» за 2008–2014 рр., які розміщено на порталі наукової періодики України за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/portal/

НОВИНИ

Важливе: Перереєстрація журналу 01.03.2018

З 2018 року журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство» перереєстровано під новою назвою «Проблеми загального і слов’янського мовознавства» («Проблемы общего и славянского языкознания», «Problems of General and Slavic Linguistics»).

З інформацією щодо опублікування статей у науковому журналі «Проблеми загального і слов’янського мовознавства» можна ознайомитися на новому сайті https://pgsl-journal.com

Випуск часопису 2018 08.08.2017

Статті до випуску часопису 2018 р. приймаються до 20 лютого 2018 р. Статті, подані пізніше, надходять до випуску 2019 р.

Випуск часопису 2017 25.07.2016

Статті до випуску часопису 2017 р. приймаються до 20 лютого 2017 р. Статті, подані пізніше, надходять до випуску 2018 р.

Випуск часопису 2016 10.04.2015

Статті до випуску часопису 2016 р. приймаються до 1 лютого 2016 р. Статті, подані пізніше, надходять до випуску 2017 р.

Випуск часопису 2015 08.09.2014

Статті до випуску часопису 2015 р. приймаються до 1 березня 2015 р. Статті, подані пізніше, надходять до випуску 2016 р.

Випуск часопису 2014 10.01.2014

Статті до випуску часопису 2014 р. приймаються до 20 лютого 2014 р. Статті, подані пізніше, надходять до випуску 2015 р.